Nulmeting

De aanval is de beste verdediging. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van een penetratietest of een social engineering-aanval komen zwakheden snel aan het licht.

Ruime ervaring

De ‘ethical hackers’ van Motiv hebben een ruime ervaring met het uitvoeren van IT Beveiligingsonderzoeken. Een lange reeks van bedrijven heeft inmiddels van deze dienst gebruikgemaakt, variërend van bedrijven die zelf te maken hebben gehad met een aanval en de beveiliging willen aanscherpen tot bedrijven die middels een IT Beveiligingsonderzoek eventuele zwakheden hopen op te sporen nog voordat hackers dat doen.

Diverse controles

Het beveiligingsonderzoek van Motiv begint met een nulmeting die vaststelt wat de huidige situatie is. Diverse controles brengen vervolgens aan het licht wat de risico’s zijn en hoe het beter kan.

Meer informatie

Meer weten? Neem dan contact op met Motiv via 030-68 77 007.

Neem contact op met

Simon-van-den-Bos-NEW

Simon van den Bos

Product Manager

Web security | Anti-DDoS | Application Delivery Control

+31 30 68 77 007

Neem contact op per e-mail