DigiD-assessment

Elke organisatie met een DigiD-aansluiting moet jaarlijks een assessmentrapport aan Logius opleveren. Motiv levert dienstverlening ten behoeve van deze jaarlijkse DigiD-audit en doet dit in samenwerking met de Register EDP-auditors (RE) van Joanknecht & Van Zelst. Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan voor meer informatie.

Verplichting vanuit de overheid

Wanneer een organisatie voor de ontsluiting van klant- of patiëntdata DigiD als authenticatiemiddel gebruikt, heeft de overheid de verplichting gesteld dat deze organisatie jaarlijks moet rapporteren aan Logius dat zij aan een aantal specifieke beveiligingsnormen voldoet. Via een ICT-beveiligingsassessment moeten zij dit vervolgens onafhankelijk laten toetsen. Deze toetsingen moeten plaatsvinden door IT Auditors, ingeschreven in het register van de NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors), die specifieke kennis en ervaring voor dergelijke onderzoeken bezitten.

Vraag nu meer informatie aan over DigiD-assessment

Motiv en Joanknecht & Van Zelst

Motiv levert dienstverlening ten behoeve van de jaarlijkse DigiD-audit en doet dit in samenwerking met de Register EDP-auditors (RE) van Joanknecht & Van Zelst. De IT auditors van Joanknecht & Van Zelst hebben inmiddels jaren ervaring met deze DigiD Assessments. De RE doet de totale beoordeling door het opstellen van een ICT-beveiligingsassessment DigiD rapport. De bevindingen van het door Motiv uitgevoerde technische beveiligingsonderzoek (pentest) worden hierin opgenomen.

Werkwijze DigiD-audit

Wat u kunt verwachten:
  • efficiënte en to-the-point audit uitvoering;
  • in samenspraak met uw medewerkers;
  • duidelijke werkafspraken over de voorbereiding;
  • heldere informatievoorziening voor, tijdens en na de audit;
  • concrete planning en plan van aanpak;
  • vooraf overeenstemming over specifieke wensen.

Vraag een intakegesprek aan

Neem contact op met Motiv via telefoonnummer 030-6877007 en vraag naar Simon van den Bos of Johan van Zijl. U kunt ook uw verzoek sturen naar DigiD@motiv.nl. Dan nemen wij contact met u op. Wilt u in contact komen met de Register EDP-Auditors van Joanknecht & Van Zelst? Bel telefoonummer 040-844 7021 en vraag naar Lucas Vousten.
 

Vraag nu meer informatie aan over DigiD-assessment

------------

Procedurele en technische maatregelen

Bij de uitvoering van het DigiD-beveiligingsassessment hanteren wij de ‘Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD’, die is afgeleid van de richtlijnen uit het document ‘ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties’ van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Omdat dit normenkader een combinatie is van procedurele en technische maatregelen, werken de IT auditors van Joanknecht & Van Zelst samen met de security-specialisten en penetratietesters van Motiv. Een unieke combinatie die het beste van twee werelden combineert.

Neem contact op met

Simon-van-den-Bos-NEW

Simon van den Bos

Product Manager

Web security | Anti-DDoS | Application Delivery Control

+31 30 68 77 007

Neem contact op per e-mail