DigiD-assessment

Elke organisatie met een DigiD-aansluiting moet jaarlijks een assessmentrapport aan Logius opleveren. Motiv levert dienstverlening ten behoeve van deze jaarlijkse DigiD-audit en doet dit in samenwerking met de Register EDP-auditors (RE) van Joanknecht. Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan voor meer informatie.

Verplichting vanuit de overheid

Wanneer een organisatie voor de ontsluiting van klant- of patiëntdata DigiD als authenticatiemiddel gebruikt, heeft de overheid de verplichting gesteld dat deze organisatie jaarlijks moet rapporteren aan Logius dat zij aan een aantal specifieke beveiligingsnormen voldoet. Via een ICT-beveiligingsassessment moeten zij dit vervolgens onafhankelijk laten toetsen. Deze toetsingen moeten plaatsvinden door IT Auditors, ingeschreven in het register van de NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors), die specifieke kennis en ervaring voor dergelijke onderzoeken bezitten.

Vraag nu meer informatie aan over DigiD-assessment

Motiv en Joanknecht

Motiv levert dienstverlening ten behoeve van de jaarlijkse DigiD-audit en doet dit in samenwerking met de Register EDP-auditors (RE) van Joanknecht. De IT auditors van Joanknecht hebben inmiddels jaren ervaring met deze DigiD Assessments. De RE doet de totale beoordeling door het opstellen van een ICT-beveiligingsassessment DigiD rapport. De bevindingen van het door Motiv uitgevoerde technische beveiligingsonderzoek (pentest) worden hierin opgenomen.

Werkwijze DigiD-audit

Wat u kunt verwachten:
  • efficiënte en to-the-point audit uitvoering;
  • in samenspraak met uw medewerkers;
  • duidelijke werkafspraken over de voorbereiding;
  • heldere informatievoorziening voor, tijdens en na de audit;
  • concrete planning en plan van aanpak;
  • vooraf overeenstemming over specifieke wensen.

Vraag een intakegesprek aan

Neem contact op met Motiv via telefoonnummer 030-6877007 en vraag naar Simon van den Bos of Johan van Zijl. U kunt ook uw verzoek sturen naar DigiD@motiv.nl. Dan nemen wij contact met u op. Wilt u in contact komen met de Register EDP-Auditors van Joanknecht? Bel telefoonummer 040-844 7000 en vraag naar Lucas Vousten.
 

Vraag nu meer informatie aan over DigiD-assessment

------------

Procedurele en technische maatregelen

Bij de uitvoering van het DigiD-beveiligingsassessment hanteren wij de ‘Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD’, die is afgeleid van de richtlijnen uit het document ‘ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties’ van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Omdat dit normenkader een combinatie is van procedurele en technische maatregelen, werken de IT auditors van Joanknecht samen met de security-specialisten en penetratietesters van Motiv. Een unieke combinatie die het beste van twee werelden combineert.

Neem contact op met

Simon-van-den-Bos-NEW

Simon van den Bos

Product Manager

Web security | Anti-DDoS | Application Delivery Control

+31 30 68 77 007

Neem contact op per e-mail