Security awareness – op de hoogte van informatiebeveiliging

Security awareness is de mate waarin elke medewerker binnen uw organisatie op de hoogte is van de veiligheid van uw digitale informatie.

Security awareness: weet wat er speelt

 
Bij security awareness gaat het om de mate waarin iedere medewerker op elk niveau binnen uw organisatie het belang van beveiliging inziet en de mate van beveiliging begrijpt. Daarnaast dient elke medewerker inzicht te hebben in zijn of haar individuele beveiligingsverantwoordelijkheden en moet daar ook naar gehandeld worden. 
 

Hoe zit het met de security awareness binnen uw bedrijf?

Weet u in hoeverre security awareness is doorgedrongen in uw organisatie? Om dit boven tafel te krijgen is het van belang dat u inzicht krijgt in hoeverre deze awareness bij uw medewerkers is ontwikkeld. Als bekend is wat de huidige situatie is, kan er gestart worden met het realiseren van een security awareness-programma of het aanscherpen van de huidige awareness binnen de organisatie. U kunt daarvoor prima bij de securityconsultants van Motiv terecht die daarbij gebruikmaken van de zogeheten Security Blueprint. 
 

Veilige communicatie

Vaak wordt er pas aan het opstellen van een security awareness-programma gedacht op het moment dat het al te laat is. Een bedrijf is bijvoorbeeld slachtoffer geworden van diefstal, inbraak of een andere aanval. De kosten van de hierdoor ontstane schade zijn vaak vele malen hoger dan de kosten van het inzetten van een security awareness-programma.  Zo komt bijvoorbeeld de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar, wordt er niet meer voldaan aan de geldende wet- en regelgeving of wordt de reputatie van uw organisatie geschaad. Laat u daarom door ons goed adviseren over de mogelijkheden en het belang voor uw organisatie. Meer weten? Neem dan contact met een van onze consultants op.
 

Security awareness-training

Uw ICT-security kan nog zo goed op orde zijn, als werknemers zich niet houden aan gemaakte afspraken op het gebied van beveiliging zijn alle genomen maatregelen zinloos. Een security awareness-training voor uw personeel is dan ook een goed middel om uw werknemers bewust te maken van de risico’s. Een ervaren trainer van Motiv geeft u en uw medewerkers deze praktijkgerichte en interactieve cursus.
 

Neem contact op met

Simon-van-den-Bos-NEW

Simon van den Bos

Product Manager

Web security | Anti-DDoS | Application Delivery Control

+31 30 68 77 007

Neem contact op per e-mail