IT Projectmanagement

Bij projecten zijn vaak verschillende partijen betrokken maar wel met een gemeenschappelijk doel: het laten slagen van het project. Problemen kunnen echter ontstaan als er in de aanpak geen duidelijke structuur is, zodat onduidelijk is wie verantwoordelijk is en hoe informatie moet worden gedeeld.

Inzicht met PRINCE2

Om onduidelijkheden te voorkomen, heeft Motiv een methode op basis van PRINCE2 ontwikkeld die op elk moment inzichtelijk maakt wat de status is van een project. Zoals u van Motiv gewend bent, krijgen de risico’s daarbij extra aandacht. De integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van data en gegevens moeten op elk moment gewaarborgd zijn.

Projectbureau

Binnen onze organisatie lopen alle opdrachten via het ‘projectbureau’. Hiermee hebben we alles centraal belegd en zijn onze processen zo ingericht dat we op elk moment zowel binnen als buiten de organisatie kunnen beschikken over de juiste informatie.

Meer informatie

Indien u interesse heeft in of vragen heeft over onze Consultancy & Detachering kunt u voor meer informatie contact opnemen met Rohald Boer, Business Line Manager. E-mail: rohald.boer@motiv.nl, telefoon: +31 (0)30 68 77 007.

Neem contact op met

Rohald-Boer

Rohald Boer

Business Line Manager

Applicatieontwikkeling, Projectmanagement en Consultancy

+31 30 68 77 007

Neem contact op per e-mail