Security Awareness

Mensen, u en wij, maken nu eenmaal fouten. Meestal doen we het niet expres, soms wel. De impact staat hier echter los van en neemt dankzij digitalisering steeds sneller toe. Met alle gevolgen van dien... Bewustwording en voorkoming van alle mogelijke cyber threats. Dat is het doel van Security Awareness.Motiv introduceert Security Awareness als een geïntegreerd en educatief programma ter bevordering van risicobewustzijn en positieve gedragsverandering van uw personeel en organisatie. Security Awareness bestaat uit diverse actuele lesmodules welke kort-cyclisch en langcyclisch herhaald worden. Een belangrijke lesmodule van het Security Awareness programma is de Virtual Reality Experience. Hierdoor kan uw personeel van heel dichtbij ervaren wat een beveiligingsincident daadwerkelijk betekent voor uw organisatie en hoe het dit zelf mede helpt veroorzaken.Verander samen met Motiv.Internationaal onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de beveiligingsincidenten bij organisaties wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Menselijk gedrag, waaronder onwetendheid, slordigheid of nalatigheid, ligt hieraan ten grondslag. Gebruikers worden tot slachtoffer gemaakt door cybercriminelen, zijn niet op de hoogte van de risico’s, negeren het beleid, of handelen per abuis. Daarnaast kunnen organisaties, indien zij verwijtbaar nalatig zijn gebleken, forse boetes van de overheid verwachten tot maar liefst € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Voordelen voor uw organisatie

Security Awareness biedt uw organisatie verschillende voordelen. Zo voldoet u aan wet- en regelgeving, omdat u uw medewerkers helpt met de bewustwording omtrent de risico’s van het gebruik van informatie en informatiesystemen. Doordat u het personeel van deze risico’s op de hoogte brengt kunt u tevens eenvoudiger disciplinaire maatregelen treffen. Een ander voordeel is het feit dat het risicobewustzijn van uw medewerkers zal toenemen, wat uiteindelijk zal resulteren in gedragsverandering. Zo kunt u met meer vertrouwen en zekerheid profiteren van de digitale wereld. Bekijk de video

Download hier de brochure

Neem contact op met

Erik Delfgaauw 314x

Erik Delfgaauw

Product Manager

Next Generation Firewall | Veilig Telewerken | Sterke Authenticatie

+31 30 6877 007

Neem contact op per e-mail