Security Awareness Programma

Security Awareness is een geïntegreerd en educatief programma ter bevordering van het risicobewustzijn van uw medewerkers en het komen tot een positieve gedragsverandering. Security Awareness bestaat uit de volgende vier geïntegreerde modules: Security Awareness Workshop, Security Awareness Campaign, Security Awareness Training en Security Awareness Assessment.

Dankzij het slim en zorgvuldig op elkaar afstemmen van de verschillende risicothema's, modules en onderwerpen ontstaat er een geïntegreerd security awareness programma. Het is de kracht van herhaling gecombineerd met de impact van ervaring dat uw personeel helpt bij het realiseren van een positieve gedragsverandering.

Security Awareness Programma

De Security Awareness Modules

Workshop

Workshop voorziet in periodieke educatieve workshops over de dreigingen en de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Hierbij worden meerdere doelgroepen onderscheiden, namelijk managers, gebruikers en specialisten. De workshops zijn algemeen van aard of worden toegespitst op uw organisatie. Kennissessies brengen uw medewerkers aan de hand van actuele voorbeelden op de hoogte van nieuwe dreigingen, risico’s en beleidsaspecten. Ook demonstraties van phishing, malware en live hacking behoren tot de mogelijkheden.

Campaign

Campaign voorziet in het periodiek uitvoeren van risicobewustwordingscampagnes waarbij vorm en inhoud volledig worden verzorgd. Vorm en inhoud kunnen in overleg worden aangepast aan de huisstijl en sector van uw organisatie. De gebruikte media zijn posters en e-mail. De content is in ruwe vorm beschikbaar zodat u deze tevens voor andere kanalen kunt inzetten, zoals de bedrijfskrant of het intranet. Onderwerpen die aan bod komen zijn actueel en betreffen onder meer phishing, sociale media, omgang met bedrijfsdata en mobiele apparaten.

Training

Training voorziet in het periodiek trainen van uw medewerkers ter bevordering van het risicobewustzijn. De lesmodule Virtual Reality Experience zorgt voor een leerervaring met hoge impact. Hierdoor ervaren uw medewerkers van heel dichtbij wat een beveiligingsincident daadwerkelijk betekent voor uw organisatie. Daarnaast biedt Computer-Based Training een geautomatiseerd leersysteem voor trainingen en examens, inclusief uitgebreide management en rapportage mogelijkheid zodat de effectiviteit van de trainingen permanent inzichtelijk is.

Assessment

Assessment voorziet in het periodiek toetsen van het risicobewustzijn van uw personeel door middel van het uitvoeren van aanvalssimulaties en het meten van de resultaten. Hierbij kan gedacht worden aan phishing, smishing (phishing via SMS of WhatsApp) en het uitlokken tot aansluiten van verloren USB-sticks. Daarnaast wordt Social Engineering ingezet om te toetsen in welke mate er illegaal toegang kan worden verkregen tot kantoren, wachtwoorden of gevoelige data. Acteurs zullen uw medewerkers proberen te verleiden tot het geven van toegang.

Opbouw modules

Neem contact op met

Erik Delfgaauw 314x

Erik Delfgaauw

Product Manager

Next Generation Firewall | Veilig Telewerken | Sterke Authenticatie

+31 30 6877 007

Neem contact op per e-mail