Motivator najaar 2017

Gepubliceerd op: 9-11-2017

Motivator Magazine is Motiv's ICT-magazine met achtergrondinformatie, nieuws en praktijkverhalen op het gebied van security. Motivator Magazine verschijnt tweemaal per jaar en wordt gerealiseerd in samenwerking met onze klanten en partners.

Het uur U


Security Awareness is een centraal thema in ICT en cybersecurity. Want aan het overgrote deel van de securityincidenten liggen nog altijd menselijke fouten ten grondslag.

Om het risicobewustzijn te vergroten en veilig gedrag te bevorderen, biedt Motiv met 'Security Awareness' een compleet trainingspakket. Een uniek onderdeelvan dit programma is de Security Awareness VR Experience. Een interactieve leermethode waarbij risicovol gedrag met behulp van virtual reality letterlijk wordt ervaren.