Motiv en Digital Me geven klanten regie over hun data

Gepubliceerd op: 18-1-2017
Motiv en Digital Me geven klanten regie over hun data

Motiv ICT Security en Digital Me slaan de handen ineen om mensen de regie over hun eigen data weer terug te geven en organisaties een veilige toegang te bieden tot actuele gegevens. Als onderdeel van de samenwerking levert Motiv integratiediensten aan organisaties die gebruik willen maken van het Qiy Trust Framework, een infrastructuur die wordt aangeboden door Digital Me.

Door de groei van de digitale economie doen meer en meer mensen online zaken met bedrijven, overheden en elkaar. De steeds groter wordende hoeveelheid gegevens en het gebrek aan controle en overzicht vormen echter een probleem. Niemand weet meer waar al die data blijft en wat ermee gebeurt. Organisaties worstelen op hun beurt met het up-to-date houden van de gegevens, met respect voor de privacy van de klant.
 
Digital Me heeft op basis van het Qiy Afsprakenstelsel een Trust Framework ontwikkeld, waarmee de controle over persoonsgegevens in handen komt van het individu. Binnen het Trust Framework beschikken individuen over een persoonlijke Qiy Node waar zij toegang hebben tot hun digitale gegevens en deze beschikbaar kunnen stellen aan andere partijen die gebruikmaken van dit Trust Framework. De gebruiker bepaalt zelf wie bij deze gegevens mag komen. Bedrijven en overheden kunnen zich op deze gegevens ‘abonneren’. Voorwaarde is dat deze organisaties zich houden aan de afspraken zoals opgesteld door de onafhankelijke en non-profit Qiy Foundation.

Qiy garandeert betrouwbaarheid gegevens

Als ICT-securityspecialist helpt Motiv bedrijven en overheden bij het aansluiten op het Trust Framework zoals Digital Me dat conform de spelregels van de Qiy Foundation heeft geïmplementeerd. Door een koppeling aan te brengen ontstaat een beveiligde toegang tot de actuele gegevens die het individu zelf beschikbaar stelt.
 
“De betrouwbaarheid van gegevens is voor veel directies een hoofdpijndossier”, stelt Aksel Dorèl, CEO van Motiv. “Hoe kun je klantgegevens actueel houden zonder dat deze achter de rug van de klant om verzameld en gecontroleerd worden? En hoe kunnen organisaties voldoen aan de vraag van de klant om hun data veilig en gecontroleerd ter beschikking te stellen aan organisaties of aan derden? Digital Me biedt hier met het Qiy Trust Framework een adequate oplossing voor.”
 
“Individuen kunnen een verbinding leggen op basis van het Qiy Trust Framework”, vult Marcel van Galen, founder van de Qiy Foundation aan. “Het individu wordt het centrum van zijn eigen netwerk, waarbij hij beschikt over zijn eigen gegevens en deze met behoud van het echtheidskenmerk veilig kan delen met voor hem relevante derde partijen.”

Qiy in de praktijk

Nog deze maand start een grote verzekeraar als member van de Qiy Foundation met het aanbieden van veilige dataverbindingen aan hun klanten. Dat doen ze met behulp van Dappre. Dit is een app die gebruikmaakt van het Qiy Trust Framework. Met Dappre scannen klanten veilig en eenvoudig een QR-code die per klant uniek is. Zo krijgen ze eenvoudig toegang tot hun gegevens bij de verzekeraar.

AVG QuickScan

De samenwerking tussen Motiv en Digital Me past in een tijdperk waarin de roep om meer privacy steeds sterker wordt. Een onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens kan organisaties duur komen te staan. Op het niet melden van een datalek staat een boete van maximaal 820.000 euro. In mei 2018 stijgt het boeterisico naar 20 miljoen euro als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in alle EU-lidstaten wordt toegepast.
 
Om organisaties goed te kunnen adviseren op het gebied van de AVG, bieden Motiv en Digital Me een AVG QuickScan. Op basis van de resultaten kunnen organisaties de aansturing en bewaking van het interne proces aanpassen aan de eisen die voortvloeien uit de nieuwe wet- en regelgeving. Ook biedt de scan een review van het inhoudelijke werk dat binnen organisaties wordt gedaan om voorbereid te zijn op de AVG.

Foto: Aksel Dorèl, CEO van Motiv schudt de hand met Marcel van Galen (links), founder van de Qiy Foundation.
 
--------

Over Digital Me
Individuen hebben regie op hun eigen gegevens nodig. Digital Me biedt innovatieve en effectieve netwerkdiensten die mensen en organisaties met elkaar verbinden op basis van vertrouwen. Deze diensten besparen kosten, verbeteren de kwaliteit van klantgegevens en zijn privacyvriendelijk. Ze zijn gebaseerd op Qiy Trust Principes. Kijk voor meer informatie op https://digital-me.nl/nl/.

Meer informatie

Marcommit 
Lisanne van der Drift
035-5822730
motiv@marcommit.nl 

Neem contact op met

Bastiaan Bakker (2)

Ir. Bastiaan Bakker

Directeur Business Development

+31 30 6877 007

Neem contact op per e-mail