Gegevensbeveiliging

De wereld draait op data. We zijn in toenemende mate afhankelijk van digitale communicatie. Of het nu gaat om het dagelijks e-mailen met collega’s, het delen van digitale documenten met klanten, of het publiceren van informatie op het internet: de stroom van digitale gegevens zet door. Omdat we steeds meer digitaal communiceren zijn ook steeds meer digitale gegevens gevoelig of vertrouwelijk.

In verkeerde handen

Vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen leidt tot vervelende situaties. Wanneer intellectueel eigendom op straat belandt verliest uw organisatie mogelijk haar concurrentiepositie. Het lekken van persoonsgegevens leidt in het meest gunstige geval tot de aantasting van de privacy van uw klanten, maar in een minder gunstig geval worden uw klanten hierdoor het slachtoffer van criminele operaties.

Nieuwe wetgeving

Na de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Meldplicht Datalekken staat inmiddels de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor deur. De AVG betreft een vergevorderd raamwerk van regels ter bevordering van de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers van de Europese Unie. De impact van dit raamwerk op overheid, bedrijfsleven en non-profit sector is enorm.

Werk aan de winkel

Organisaties moeten hun beveiligingsbeleid aanpassen, nieuw eigenaarschap benoemen en nieuwe uitgangspunten voor de omgang met gevoelige gegevens formuleren en effectueren. Ook dienen zij procedures aan te scherpen, medewerkers te trainen en additionele hulpmiddelen te implementeren. Indien nalatig kunnen organisaties boetes verwachten tot €20 miljoen of 4% van de (totale) jaaromzet.

Wat Motiv voor u kan betekenen

Motiv biedt oplossingen voor gegevensbeveiliging en helpt organisaties om de vereiste maatregelen ter bescherming van bedrijfsinformatie en persoonsgegevens te effectueren. Dankzij deze oplossingen kunnen organisaties veilig documenten delen, ongeautoriseerde gegevensdistributie onderscheppen, risicovol gebruikersgedrag signaleren en het risicobewustzijn van medewerkers zichtbaar verbeteren.

Meer weten over Gegevensbeveiliging? Neem contact met ons op via 030 6877 007 of inside-sales@motiv.nl.

msafe-widge

Neem contact op met

Bart-Verhaar-5-(534x800)

Bart Verhaar

Product Manager

E-mail security | Netwerkbeveiliging | Gebruikersbeveiliging

+31 30 6877 007

Neem contact op per e-mail