Insider Threat Detection

Maak uw organisatie weerbaar door gegevens die aan u zijn toevertrouwd door uw klanten, burgers of andere belanghebbenden beter te beschermen. Detecteer risicovolle gedragingen van uw medewerkers en traceer activiteiten van indringers die uw organisatie kunnen beschadigen. Dankzij inzicht in afwijkende systeemactiviteiten op gebruikersapparaten kunt u datalekken al voorkomen voordat deze plaatsvinden.

Herken de speld in de hooiberg

Insider Threat Detection beschermt uw organisatie tegen bewust of onbewust risicovol gedrag van uw medewerkers en bewust kwaadaardig gedrag van indringers. Systeemactiviteiten op gebruikersapparaten worden doorlopend gemeten. Afwijkingen op de gemiddelde meetwaarden zoals deze gelden voor uw medewerkers, afdelingen of organisatieonderdelen kunnen wijzen op bijzondere en risicovolle situaties.

Ook wanneer het per ongeluk is

Dankzij inzicht in gedragingen over langere perioden en plotselinge afwijkingen van deze gedragingen kan vroegtijdig worden ingegrepen, voordat het te laat is. Insider Threat Detection maakt hierbij ook zichtbaar of het afwijkend gedrag intentioneel of per abuis wordt vertoond, en kan op momenten welke als risicovol worden gezien schermopnamen maken voor bewijsgaring ter bescherming van organisatie én personeel.

Reconstructie van gebeurtenissen

Risicovolle gedragingen van uw medewerkers worden eenvoudig inzichtelijk gemaakt dankzij een visuele tijdslijn van activiteiten. Gebruikersgedragingen worden op een intuïtieve manier chronologisch getoond en schermopnamen geven een duidelijk beeld van de intenties van een medewerker. Dit vereenvoudigt het onderzoeksproces. De gegevens zoals verzameld voldoen aan de eisen voor digitaal sporenonderzoek.

Inzicht in risico’s en dreigingen

Wordt Dropbox opeens veel vaker gebruikt dan gemiddeld en gaat dit gepaard met het verzamelen van ongebruikelijke hoeveelheden documenten en gegevens via het bedrijfsnetwerk op vreemde tijdstippen? Het Risico Score Dashboard maakt direct inzichtelijk welke medewerkers afwijkend en potentieel risicovol gedrag vertonen en laat patronen zien die een eventueel breder dreigingslandschap aan het licht brengen. 

Geïntegreerde oplossing


Insider Threat Detection bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Insider Threat Detection
Insider Threat Detection integreert met de volgende oplossingen:

Insider Threat Detection is gebaseerd op technologie van Forcepoint

Meer weten over Insider Threat Detection? Neem contact met ons op via 030 6877 007 of inside-sales@motiv.nl.

Neem contact op met

Bart-Verhaar-5-(534x800)

Bart Verhaar

Product Manager

E-mail security | Netwerkbeveiliging | Gebruikersbeveiliging

+31 30 6877 007

Neem contact op per e-mail