Veilige bestanden delen met mSafe van Motiv

Publieke diensten in bestandsuitwisseling en -opslag zoals WeTransfer, Hightail, Google Drive of Dropbox zijn even populair als omstreden. Zo bestaat het risico dat derden bestanden onderscheppen. Ook kan het gebeuren dat gebruikers bestanden verkeerd adresseren. Of dat een virus onderweg wordt meegestuurd.

Met mSafe biedt Motiv een veiliger alternatief voor het uitwisselen en distribueren van (grote) bestanden in de cloud. mSafe gaat altijd uit van sterke authenticatie en versleuteling van zowel de uitwisseling als de opslag van digitale bestanden. mSafe is daarom dé zakelijke cloud-oplossing voor het veiliger en betrouwbaarder uitwisselen van online data.

Meer-info.jpg