SIEM

Sarbanes Oxley, Basel II, NEN 7510 en ISO27002. De lijst met wetten en regels waar bedrijven vroeg of laat mee te maken krijgen groeit met de dag. En daardoor de druk op IT-afdelingen. Centraal staat de vraag in hoeverre een organisatie in staat is om op juiste wijze verantwoording af te leggen over de bedrijfsactiviteiten. Bent u ‘in control’?

Security monitoring

Met de dienst 'Security Monitoring' van Motiv krijgt u grip op en controle over het beveiligingsbeleid en de naleving van compliancy-regelgeving. De dienst is leverbaar tegen een vaste prijs per logbron per maand of jaar.

Complete dienst

Motiv biedt met ‘Security Monitoring' een complete dienst voor onder andere centraal logmanagement, uitgebreide forensic tooling, geautomatiseerde controle, bewaking en rapportage en een dashboard voor SIEM-rapportages. Met Motiv 'Security Monitoring' kunt u de vertrouwelijke informatie beschermen zodat de continuïteit van uw organisatie niet in het geding komt.

Meer informatie

Meer weten? Neem dan contact op met Motiv via 030-68 77 007.

Neem contact op met

Gerard-Klop

Gerard Klop

Product Manager

Cyberdreigingen | Security Management

+31 30 68 77 007

Neem contact op per e-mail