Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Motiv streeft naar winst en continuïteit d.m.v. duurzaam ondernemen. Wij menen dat continuïteit alleen bereikt kan worden als er sprake is van een goede balans tussen de belangen van mens en maatschappij, de planeet en het permanent generen van winst en voorspoed; People, Planet, Profit/Prosperity.

Voor Motiv betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen meer dan het steunen van een goed doel of een milieuvriendelijke kantooromgeving. Voor Motiv betekent MVO ook: duurzame bedrijfsvoering. Bovendien wil Motiv als kennisorganisatie een deel van haar succes teruggeven aan de maatschappij, vooral ter bevordering van het scheppen van kansen voor kansarmen en voor het bieden onderwijskansen in een veilige omgeving.

Hoe vullen we dat in de praktijk in?

Motiv participeert in meerdere sociaal maatschappelijke initiatieven om een bijdrage te leveren aan de tot standkoming en het behoud van een duurzame en tolerante samenleving, zoals bijvoorbeeld:
  • Steun aan een basisschool in Oeganda (met UCCF)
  • Ruimte bieden en steun verlenen aan initiatieven van medewerkers
  • het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van een klantopdracht, bij de inkoop/aanbesteding van werken, diensten of leveringen (Social Return on Investment)

Neem contact op met

Ton Mooren (2)

Ton Mooren

Financieel Directeur

+31 30 6877 007

Neem contact op per e-mail