Motiv en UCCF bouwen school in Oeganda

Motiv en UCCF bouwen school in Oeganda

In 2008 is Motiv samen met de Uganda Child Care Foundation (UCCF) gestart met de bouw van een basisschool. In 2010 opende Motiv de deuren van de nieuwe school in het dorp Kakuuto in Oeganda.

In het gebied Rakai is de aids-epidemie in Oeganda begonnen. Daardoor is in feite een hele generatie weggevaagd. Onderwijs is daarom van extra groot belang, omdat de kinderen die er opgroeien dan een serieuze kans krijgen om een bestaan op te bouwen. Zo'n 80 tot 90% van de bevolking is analfabeet. Voor de ontwikkeling van het gebied is scholing van kinderen essentieel. Door het geven van onderwijs krijgen de kinderen in Kakuuto een betere kans om een volwaardig bestaan op te bouwen.

Een school in Kakuuto

De kwaliteit en capaciteit van de oude school was zwaar onvoldoende.

In 2008 is Motiv samen met de Uganda Child Care Foundation (UCCF) gestart met de bouw van een basisschool.

  

In 2010 opende Motiv de deuren van de nieuwe school in het dorp Kakuuto in Oeganda. De nieuwe school bevat 4 klaslokalen waar per lokaal zo’n 50 kinderen les krijgen.

 

Verder zijn een lerarenlokaal, sanitaire voorzieningen en een terrein voor sport en spel gerealiseerd.

 
Met de nieuwe school krijgen de weeskinderen een kans op goede sociale ontplooiing en ontwikkeling.

Dankbetuiging

Motiv en de Uganda Child Care Foundation willen alle sponsors en donateurs bedanken voor het ondersteunen van de kinderen en leerkrachten in Kakuuto. Want naast de realisatie van de school is UCCF ook een cheque overhandigd van EUR 15.000,- ten behoeve van maaltijden voor de leerlingen van de school. Dit bedrag is bij elkaar gebracht door een groot aantal zakenrelaties* van Motiv:

Broere Catering, E-wine, Mr.Present Merchandising, Schouten & Nelissen Persoonlijke & Organisatieontwikkeling, Studio IncognitoTechaccess Value Added IT Distribution, Avnet Technology Solutions, Westcon Security, RSA Security, Blue Coat Systems, Check Point Software Technologies, Infoblox, Juniper Networks, Cisco, Joanknecht Accountants, Prorisc, JOM-IT en BSN Medical.

Uganda Child Care Foundation (UCCF)

De Uganda Child Care Foundation (UCCF) geeft financiële en educatieve hulp aan kinderen in Oeganda in de breedste zin van het woord. De slogan van de stichting is dan ook: “Geven om en geven aan kinderen in Oeganda”. De stichting zet zich in voor kinderen in Oeganda ongeacht afkomst of religie. De bedoeling is niet alleen om "vissen te vangen vóór deze arme kinderen, maar ze materiaal te geven om zélf te leren vissen!"

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, mensen die zich in hun vrije tijd op enthousiaste wijze inzetten om de gestelde doelen te verwezenlijken. Op deze wijze wordt op een verantwoorde wijze omgegaan met de verkregen sponsorgelden en wordt een maximaal rendement bereikt.

Corné de Keizer (Rivas) is de begeleider van dit project in Oeganda en bestuurslid in de stichting UCCF. Meer informatie over UCCF vindt u op de website www.uccf.nl, of neem contact op met Corné via secretariaat@uccf.nl.

Motiv bouwt school in Oeganda

Neem contact op met

Ton Mooren (2)

Ton Mooren

Financieel Directeur

+31 30 6877 007

Neem contact op per e-mail