Onze missie, visie en strategie

Motiv is sinds 1998 actief als sparringpartner, systems integrator en probleemoplosser voor klanten die zoeken naar innovatieve ICT-oplossingen voor de ondersteuning van hun bedrijfsprocessen. Rode draad in de activiteiten is de beveiliging van netwerken en gegevens.

Onze visie

​Wij zijn Motiv en wij zien een veranderende wereld waarbij de fysieke- en digitale wereld snel met elkaar vergroeit. Wij geloven dat een veiligere digitale wereld bijdraagt aan een betere wereld.

Motiv maakt de digitale wereld veiliger door organisaties te adviseren, te ondersteunen en te ontzorgen met technische maatregelen en specialistische kennis op gebied van informatiebeveiliging. Wij maken van het probleem van de klant ons eigen probleem en lossen het op.

Onze missie

Onze missie is het op een slimme en innovatieve manier oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging zodat u met vertrouwen en zekerheid optimaal kunt profiteren van een veranderende digitale wereld.

Strategie

De strategie die wij volgen om onze missie na te streven is in de eerste plaats het bewaken en naleven van de kernwaarden van Motiv: innovatief, slim, betrokkenheid en vertrouwen. We willen een vooruitstrevende en innovatieve aanbieder zijn van producten en diensten op het gebied van  informatievoorziening en -beveiliging waarbij onze klanten altijd de beste en de laatste state-of-the art producten en diensten tot hun beschikking hebben.

Motiv richt zich nu en in de toekomst steeds meer op de positie van Cloud intermediair in elke markt waarin we opereren. Wij spelen in op de toenemende behoefte naar  informatievoorziening en -beveiliging binnen de kaders van mobiliteit, riskmanagement, cloud security en cyberdreigingen. Wij hechten veel waarde aan onze referenties, en onderhouden sterke contacten met onze voornaamste partners als Juniper Networks, Check Point Software Technologies, ForcepointMicrosoft, F5 Networks, Hewlett Packard Enterprise en Akamai