Qualys

Qualys

Met Qualys kunt u geautomatiseerd controleren of op het internet beschikbare patches en updates correct op uw systemen zijn geïnstalleerd.


Portfolio Qualys

Qualys biedt met QualysGuard Vulnerability Management, Policy Compliance, PCI Compliance, Web Application Scanning en Malware Detection webgebaseerde hulpmiddelen om bijvoorbeeld te scannen op compliance, malware en kwetsbaarheden. De QualysGuard Appliance maakt het mogelijk om deze webgebaseerde diensten van Qualys ook in het interne netwerk te gebruiken.

Virtueel patchen

Qualys biedt een unieke beveiligingsdienst ter ondersteuning voor het virtueel patchen van webapplicaties en bijbehorende databases en geautomatiseerde securityscans voor webapplicaties. De bevindingen van deze securityscan worden automatisch ingelezen door de Web Application Firewall van Imperva. Dankzij de diensten van Qualys en Imperva wordt uw webapplicatie virtueel gepatcht en houdt u hackers echt buiten de deur.

Motiv als partner

Qualys wordt binnen het ‘IT in Control’-programma van Motiv ingezet als systeem voor vulnerability management. De bevindingen van Qualys worden geheel automatisch verwerkt binnen het security incident- en event management-proces. Met Qualys zorgt Motiv dus voor automatisch inzicht in policy compliancy inclusief patchmanagement.

Neem contact op met

Gerard-Klop

Gerard Klop

Product Manager

Cyberdreigingen | Security Management

+31 30 68 77 007

Neem contact op per e-mail

E-book-for-dummies