Referenties

1nP: samen met Motiv een eZorgportaal ontwikkeld

"Met Extenzo kan nu eenvoudig automatisch vastgesteld worden of de behandeling aanslaat en effect sorteert”.~ Gerard van Kesteren, General Director Mental Health van 1nP.

Slimmer gebruik van techniek

De overheid stimuleert marktwerking in de zorg en ook de tweedelijns zorg bereidt zich voor op de komst van het elektronisch patiëntendossier. Deze veranderingen in de sector betekenen dat de primaire zorgtaken niet langer gescheiden kunnen blijven van de secondaire administratieve en logistieke processen van behandelaars. 1nP wilde daarom een online applicatie creëren om de volledige integratie tussen alle werkprocessen te ondersteunen, vertelt Gerard van Kesteren, General Director Mental Health van 1nP. “Met als uitgangspunten de volledige bronregistratie, flexibiliteit en gebruik en hergebruik van data en naleving van wet- en regelgeving.”

Datamedicare schakelde Motiv in om deze webapplicatie vorm te geven vanwege de expertise in zowel applicatieontwikkeling als ICT Security. Motiv ging van start met een inventarisatie van de effecten van wet- en regelgeving en koppelingen met externe systemen zoals het EPD op het ontwerp van de webapplicatie. Motiv realiseerde ook de geautomatiseerde peer reviews. Daarmee realiseerde het bedrijf een ware noviteit binnen eZorg. De peer reviews worden automatisch en anoniem voorgelegd aan vakgenoten. Deze geven vervolgens een vakkundig oordeel over de behandelmethode. Dat komt de kwaliteit van de behandeling ten goede en stimuleert het gebruik van dit systeem.

Extenzo

De gewenste webapplicatie, die de naam Extenzo meekreeg, moest via een online portaal ambulante zorg mogelijk maken, overal waar (mobiel) internet beschikbaar is. Vanzelfsprekend moest de beschikbaarheid en de beveiliging van het webplatform gewaarborgd zijn. Tot slot moest de webapplicaties peer reviews (collegiale toetsing) mogelijk maken.

Motiv automatiseerde binnen Extenzo ook de VECOZO-check om de verzekeringsgegevens van patiënten te controleren. Van Kesteren: “Dat gebeurt zowel vooraf als achteraf. Zodoende zorgt de wizard binnen Extenzo ervoor dat er geen dubbele of onjuiste facturatie plaatsvindt. Daarnaast is ook de samenwerking met veel andere servicepartners volledig geautomatiseerd. Zo kan nu eenvoudig automatisch vastgesteld worden of de behandeling aanslaat en effect sorteert.”

De netwerkformule van 1nP biedt veel flexibiliteit in de organisatie en kansen voor vernieuwende specialismen in professionele behandelwijzen. De ondersteuning van 1nP is zorginhoudelijk, waarbij de nadruk ligt op innovatie, ontwikkeling en professionalisering van de GGZ-behandeling. Via de dochteronderneming Datamedicare verzorgt 1nP echter ook de organisatorisch en logistieke activiteiten van het netwerk.

Patiëntendossier op elke werkplek

Diverse netwerken en professionals maken al gebruik van Extenzo. “Het dossier is op elke werkplek ter beschikking,” zegt Van Kesteren. “De volledige bronregistratie en invoerwizards zorgen voor een gemakkelijk invoerproces voor behandelaren.” Motiv zorgt met Extenzo voor de integratie van gegevens uit de primaire en secondaire processen. Hierdoor hoeven de zorgverleners geen kostbare uren meer te verdoen met secondaire taken. Zij kunnen zich volledig richten op hun kernactiviteit.

De zorgverleners maken dankbaar gebruik van de peer reviews, ook om van elkaar te leren hoe de bedrijfsvoering efficiënter wordt. Zodoende leiden peer reviews tot nieuwe inzichten voor verbeteringen in zowel de primaire als secondaire processen. Dit verhoogt zowel de productiviteit als de professionele en financiële resultaten van de zorgverleners.

Motiv bracht vanzelfsprekend ook de expertise op het gebied van informatiebeveiliging in. Zo is het webportaal van Extenzo en alle patiëntendossiers uitsluitend toegankelijk voor bevoegde zorgverleners en hun cliënten. De authenticatie vindt plaats via gebruik van de UZI-pas. Zodoende creëerde Motiv een unieke, innovatieve en veilige omgeving waarin zorgverleners hun cliënten nog beter van dienst kunnen zijn. Daarmee geeft Extenzo de zorgprofessional van 1nP maximale focus op de behandeling van de cliënt.

Motiv ontwikkelt samen met 1nP een eZorgportaal

Neem contact op met

Rohald-Boer

Rohald Boer

Business Line Manager

Applicatieontwikkeling, Projectmanagement en Consultancy

+31 30 68 77 007

Neem contact op per e-mail