Referenties

Deltares: Creëren security awareness is een hell of a job

'Dare to share.' Bij Deltares is het een motto, de grondslag om kennis te delen. "Maar dit staat haaks op security", zegt Han van Veldhuizen, de ICT-manager van het kennisinstituut. "Als ons intellectueel eigendom op straat ligt, hebben we een probleem met onze business continuity." Voor Deltares reden om van 'gecontroleerd delen' een speerpunt te maken en het onder de aandacht van de medewerkers te brengen.

Deltares voert toegepast onderzoek uit op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken ruim 800 vaste medewerkers aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. "Daarbij richten we ons op kustgebieden, maar ook op delta's en rivieren", vertelt van Veldhuizen.

Experimentele hal
Deltares beschikt in Delft en Utrecht over uitgebreide faciliteiten om onderzoeken uit te voeren en nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen. "Zo hebben we een 300 meter lange 'golfgoot' waar we golven van meters hoog kunnen opwekken", aldus de ICT-manager.

Lees verder op pagina 17, 18 en 19 van de Motivator #14