Referenties

GGZ Altrecht: Sms-authenticatie past helemaal in deze tijd

Dit interview met Frans van Vugt (Security Officer) en Dick Hoogendoorn (Adviseur/Projectleider ICT) van GGZ-instelling Altrecht, is verschenen in de najaarseditie 2013 van het Motivator Magazine

Vijfhonderd werknemers van ggz-instelling Altrecht maakten eerder dit jaar de overstap van hardtokens naar two-factor authenticatie op basis van sms-tokens. Naar grote tevredenheid. Begin 2015 moeten alle 1500 hardtokens zijn vervangen door de oplossing van SecurEnvoy. “Tegen die tijd is iedereen zo enthousiast dat zelfs de meest verstokte gebruikers van hardtokens overstag zijn.”

Altrecht is met een kleine drieduizend werknemers en zo’n twintigduizend patiënten per jaar een grote organisatie op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. “En een complexe organisatie”, zo weet Security Officer Frans van Vugt, die zelf werkzaam is geweest als hulpverlener en met 37 dienstjaren naar eigen zeggen tot het meubilair van Altrecht behoort.

Altrecht heeft 130 gebouwen in gebruik, verspreid over twee derde van de provincie Utrecht. De behandeling vindt echter ook buiten die gebouwen plaats, zoals bij de patiënten thuis of wanneer nodig op het politiebureau. “De uitdaging is om ervoor te zorgen dat de ICT-middelen overal beschikbaar zijn”, vertelt Van Vugt*. “Bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier moet beschikbaar zijn voor alle hulpverleners. Dan heb je een applicatie nodig die dat kan behappen en moet de netwerkcontinuïteit gegarandeerd zijn.”

Vertrouwelijk

Een grotere zorg voor Van Vugt en zijn collega’s is echter de bescherming van privacygevoelige gegevens, zoals die worden opgeslagen in een EPD. “Op geestelijke gezondheidszorg rust nog altijd voor veel mensen een taboe”, legt Van Vugt uit. “Als je in het ziekenhuis ligt krijg je volop aandacht, maar als je bij de ggz loopt ligt dat heel wat gevoeliger. De ggz is dan ook al van oudsher gewend om vertrouwelijk om te gaan met privacygevoelige gegevens. Maar hoe zorg je ervoor dat privacygevoelige gegevens vertrouwelijk en veilig blijven?”

*Frans van Vugt heeft de organisatie GGZ Altrecht inmiddels verlaten