Referenties

N.V. Westerscheldetunnel: Aan de menskant is nog veel te winnen

De Westerscheldetunnel is door zijn centrale ligging en lengte van 6,6 kilometer de belangrijkste schakel tussen Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant. Om de passages probleemloos te laten verlopen, is ICT onmisbaar. "Als de ICT niet beschikbaar is, kunnen de medewerkers naar huis en de tunnel dicht", aldus Leo Wolterman, bij de N.V. Westerscheldetunnel als manager bedrijfsvoering belast met Financiën, Personeel & Organisatie en ICT. Voor het bedrijf reden om veel aandacht te besteden aan redundantie en security.

"Voor veel mensen is de Westerscheldetunnel niets meer dan een gat in de grond", vertelt Sander Goudswaard, beleidsadviseur ICT bij de N.V. Westerscheldetunnel. Achter dat 'gat in de grond' gaat echter een organisatie schuil die bestaat uit ruim zestig fte verdeeld over negentig mensen. Zo houden vijftien operators vanuit de meldkamer de Westerscheldetunnel, de nabijgelegen Sluiskiltunnel en het tolplein 24 uur per dag in de gaten. Daarnaast heeft het bedrijf onder andere onderhoudsdeskundigen en medewerkers voor financiën en P&O in dienst.

"Samen met uitzendkrachten zorgen we voor het innen van het tolgeld", vult Wolterman aan. De N.V. Westerscheldetunnel - sinds 2009 volledig eigendom van de provincie Zeeland - heeft als opdracht om binnen dertig jaar de investering van 750 miljoen euro terug te verdienen door het heffen van tol. "Die periode loopt in 2033 af en dan stopt de N.V. Westerscheldetunnel ook. In dat opzicht zijn we een raar bedrijf, met een duidelijk einde. Een langetermijnstrategie is er eigenlijk niet."