Referenties

Rabobank: Je moet je continu aanpassen aan de nieuwe wereld

De financiële sector heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van ICT-security. "Security is een onderwerp geworden aan de bestuurstafel", concludeert CISO Wim Hafkamp van de Rabobank tevreden. De digitalisering van de samenleving zorgt echter ook weer voor nieuwe 'beertjes op de weg'. "Voorlopig ben ik niet werkeloos."

We spreken Hafkamp op het hoofdkantoor van de Rabobank Groep in Utrecht, exact vijf jaar na een eerder interview met de CISO in Motivator Magazine. "In het geval van banken zijn de aanvallen vooral fraudegerelateerd", zo stelde hij destijds. "Het draait om het financiële gewin dat de crimineel probeert te krijgen via de producten die wij aanbieden."

Speelveld veranderd

Vijf jaar later is het 'hele speelveld veranderd', zegt Hafkamp. "Fraude en de dreiging van phising zien we nog steeds, maar veel minder dan vijf jaar geleden." Dit blijkt ook uit cijfers van de Betaalvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken. De schade als gevolg van fraude in het betalingsverkeer daalde in 2016 met 43 procent van 17,9 miljoen naar 10,2 miljoen euro.

"We anticiperen beter op nieuwe ontwikkelingen en zijn beter in staat om uit de betalingstransacties de 'rotte appels' te halen", constateert Hafkamp. Ook bewustwordingscampagnes als 'Hang op! Klik weg! Bel uw bank!'  werpen hun vruchten af. Daarnaast dragen een goede onderlinge samenwerking en het delen van kennis en informatie tussen financiële instellingen, cybersecuritybedrijven en overheidsinstanties bij aan de daling van het aantal fraudegevallen.